11 nových červeno – bielych kontajnerov v Piešťanoch

25. 4. 2018

Piešťany sa stali už piatym mestom, kde boli počas apríla rozmiestnené červeno – biele kontajnery určené na zber drobného elektra. 11 kontajnerov vytvorí obyvateľom mesta veľmi komfortný systém triedenia a zberu predovšetkým malých elektrospotrebičov, akými sú napríklad fény, mixéry, mobilné telefóny, ale i batérií a akumulátorov.

Unikátna sieť červeno – bielych kontajnerov, ktorú buduje organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK od roku 2016 sa tak rozšírila aj do piateho mesta. Za viac, ako rok fungovania sa prostredníctvom červeno – bielych kontajnerov vyzbieralo už takmer 10 t drobného elektra.

Doterajšie skúsenosti s fungovaním červeno – bielych kontajnerov sú veľmi pozitívne, poukazujú na to i referencie z miest, kde sa používajú.

„Mesto Šaľa privítalo možnosť priblížiť zber drobného elektroodpadu obyvateľom. Aj keď sme od  obyvateľov nezaznamenali konkrétne skúsenosti, tento systém hodnotíme pozitívne. Obyvatelia rozmiestnením uvedených kontajnerov dostali možnosť zbaviť sa drobného elektroodpadu operatívne a nemusia ho nosiť do zberného dvora. Svedčia o tom aj množstvá, v našom meste sa cca každé tri mesiace pozbiera asi 1 tona takéhoto odpadu.“ Uviedla Ing. Edita Haládiková, Referát životného prostredia OSaKČ MsÚ Šaľa.

„Mesto Hlohovec rozšírilo systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta v novembri 2016 rozmiestnením 9 špeciálnych stacionárnych kontajnerov na zber malého elektroodpadu a batérií. V meste sú prevádzkované 2 zberné dvory a tieto kontajnery doplnili sieť kontajnerov určených na triedený zber odpadov z obalov a starého šatstva. Skúsenosti s osadením kontajnerov sú pozitívne. Obyvatelia prijali možnosť triedeného zberu malého elektroodpadu do kontajnerov, ktoré sú pre obyvateľov dostupnejšie.“ Uviedla Ing. Dagmar Petrovská, vedúca odboru životného prostredia, MsÚ Hlohovec.

„I v roku 2018 budeme ďalej pokračovať v budovaní siete červeno – bielych kontajnerov. Už teraz sme v rokovaniach s ďalšími  krajskými mestami,“ dodáva Ronald Blaho, konateľ organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť na tomto videu: https://youtu.be/ZVJ-_Eq-ghE 

Miesta, kde môžete nájsť v Piešťanoch červeno – biele kontajnery nájdete TU: https://www.asekol.sk/tlacove-centrum/aktuality/cerveno-biele-kontajnery-od-aprila-uz-aj-v-piestanoch/