13. október Medzinárodný deň elektroodpadu

12. 10. 2018

Každoročne je vo svete recyklovaných len 20 % z vyprodukovaného elektorodpadu, pričom z každého elektrospotrebiča je možné recykláciou získať až 80 percent materiálu. Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK si Vás preto dovoľuje pozvať na Medzinárodný deň elektroodpadu, ktorého hlavným poslaním je podpora recyklácie a osveta širokej verejnosti o správnom nakladaní s elektroodpadom.

Dňa 13.10. 2018 v čase od 10:00 hod do 21:00 hod Vás v bratislavskom obchodnom centre Bory Mall čakajú súťaže a hry zamerané na triedenie a recykláciu elektroodpadu. Deti čakajú zábavné vedomostné hry a dospelí návštevníci budú môcť využiť priestor na rozhovory s odborníkmi o dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu.  Na každého návštevníka čaká odmena za záujem a podporu tohto dôležitého poslania.

Medzinárodný deň elektroodpadu vyhlásila medzinárodná asociácia združujúca  systémy zabezpečujúce  zber elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. K výzve sa pridalo 21 krajín vrátane Slovenskej  republiky. Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK je jediným slovenským členom WEEE Forum.