2 089 stromov pre Slovensko. (Tlačová správa)

12. 8. 2021

Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojili žiakov, študentov, učiteľov, rodičov aj samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe.

Druhý ročník environmentálnych vzdelávacích aktivít zameraných na klimatickú zmenu sa aj v uplynulom školskom roku spojil s výsadbou stromov. Úloha Čo s klimatickou krízou? poukázala na pozitívne dôsledky ľudskej činnosti na životné prostredie a zároveň do terénu po celom Slovensku pritiahla všetky vekové skupiny.

Vynikajúce výsledky sa podarilo dosiahnuť vďaka úsiliu pedagógov, ktorí aj napriek náročným podmienkam v čase koronakrízy dokázali motivovať žiakov a študentov a do vysádzania stromov sa zapojilo 167 škôl.

„Uvedomujeme si význam lesov nielen ako surovinovej základne, ale aj ako regulátora klimatických a vodných pomerov a zastavenia zhubných účinkov erózie pôdy,“ upozorňuje Jana Krížová koordinátka projektu na ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Spolu s koordinátorkou Zuzanou Fillovou úspešne motivovali svojich študentov k výsadbe 350 sadeníc duba zimného a smrekovca opadavého.

„Zvyky sa u detí vytvárajú už v rannom detstve a pokiaľ zanedbáme toto obdobie, nesprávne návyky sa menia ťažko. Recyklohrami sa snažíme viesť deti k ochrane životného prostredia hravými spôsobmi už od škôlky až po stredoškolákov,“ zdôrazňuje Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Po aktivitách orientovaných na klimatické zmeny sa v nasledujúcom školskom roku deti dozvedia viac o bioodpade a jeho spracovaní. 

Klimatické zmeny sa čoraz intenzívnejšie prejavujú aj na Slovensku. Narastá počet tropických dní, dlhé obdobia bez zrážok striedajú krátkodobé intenzívne dažde. Práve výsadba stromov a zalesňovanie patria k najpopulárnejším formám znižovania dopadov klimatickej zmeny. Stromy okrem produkcie kyslíka ochladzujú prostredie, zadržiavajú vodu, či sú domovom mnohých druhov živočíchov. Jeden hektár vysadeného lesa môže za rok naviazať až 15 ton oxidu uhoľnatého z ovzdušia.

Recyklohry sú environmentálnym vzdelávacím projektom organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.  Do školského recyklačného programu v spolupráci so Zeleným vzdelávacím fondom je zapojených 1251 škôl od materských až po stredné.