20. ročník festivalu Hory a mesto

20. ročník festivalu Hory a mesto

2. 4. 2019

Deti sa po odvysielaní filmov s horskou tematikou presunuli do nášho stánku v rámci envirochodníka, kde sa hravou formou vzdelávali v téme triedenia elektroodpadu a batérií. Navštívili nás rôzne vekové kategórie. Najmenšie deti mali možnosť vyriešiť hlavolam a dostať myšičku Galvan domov. Staršie deti odpovedali na otázky týkajúce sa triedenia elektroodpadu, batériía obalov do správnych nádob. Za správne zvládnuté úlohy si deti odniesli nielen darček a našu krabičku na triedenie batérií ale aj environmentálny zážitok a poznatky z oblasti triedenia odpadu.