Ako nakladať s odpadom pri COVID-19

Ako nakladať s odpadom pri COVID-19

8. 4. 2020

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:

použité ochranné prostriedky, ako sú rúška alebo rukavice, treba dať do plastovej tašky alebo vrecka a pevne uzavrieť vrecko či tašku treba vyhodiť do zmesového komunálneho odpadu (čierny kontajner) dodržiavajte, prosím, všetky hygienické pravidlá a po manipulácii s odpadom si umývajte ruky

Ak ste v karanténe:

odpad vložte do plastového vreca na odpadky a po každom použití ho riadne zviažte po naplnení vložte vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držte doma až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov umiestnite tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (čierny kontajner) neukladajte odpad vedľa zberných nádob, aby ste neohrozili pracovníkov zbierajúcich odpad

Ako nakladať s odpadom pri COVID-19 – leták na stiahnutie

 

Usmernenie od MŽP ohľadom nakladania s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 nájdete na: https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html