Ako naložíte so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne? (Tlačová správa)

13. 10. 2021

Medzinárodný deň elektroodpadu si pripomíname iba štvrtýkrát a v tomto roku sa sústreďujeme na to, ako môžeme my občania jednoducho pomôcť obehovému hospodárstvu. Elektroodpad je najrýchlejšie a najviac rastúca odpadová komodita.

Štúdia OSN uvádza, že každý človek na planéte vyprodukuje v roku 2021 v priemere 7,6 kilogramu elektroodpadu, čo predstavuje v globálnom meradle masívnych 57,4 milióna ton ročne. Len 17,4 percenta tohto elektroodpadu, ktorý obsahuje prímesi škodlivých látok a vzácnych surovín, prejde správnym zberom, likvidáciou alebo recykláciou.

Každý občan Európy vyhodí do komunálneho odpadu každý rok až 1,4 kilogramu použitej a pokazenej elektroniky (štúdie WEEE Fóra*, rok 2020). Bežná európska domácnosť takto znehodnotí ročne takmer štyri kilogramy elektroodpadu, takže v čiernych kontajneroch sa nachádzajú malé domáce spotrebiče, mobily a dokonca aj tablety či počítače. Elektronika z komunálneho odpadu často končí na skládke či v spaľovni, pričom efektívny zber a triedenie môžu prispievať k šetreniu nerastných zdrojov.

V prípade elektroniky ide totiž o suroviny, ktoré by sa mohli znova vrátiť do výrobného cyklu. Napríklad z milióna recyklovaných mobilov by sa mohlo získať 16-tisíc kilogramov medi, 350 kilogramov striebra, 24 kilogramov zlata a 14 kilogramov paládia. Elektronický odpad je akousi „mestskou zlatou baňou“ a v niektorých ohľadoch prekonáva svojou lukratívnosťou aj tradičnú ťažbu nerastných surovín: napríklad v jednej tone smartfónov sa nachádza stokrát viacej zlata ako v tone zlatej rudy.

Červeno-biele kontajnery minulý rok pred skládkou „zachránili“ na Slovensku 146-tisíc kilogramov elektroodpadu, ktorý sa dostal naspäť do obehu vďaka recyklácii. „Už teraz vidíme, že aj v roku 2021 opäť prekonáme rekord v raste elektroodpadu na Slovensku a o to dôležitejšie je správne sa oň postarať,“ hovorí Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Zároveň však Ronald Blaho dopĺňa pozitívnu správu: „Cieľom je vyzbierať maximum elektroodpadu s využitím všetkých dostupných prostriedkov a vďaka osvete a zvýšenému povedomiu sa Slovensko zlepšuje.“ Prispieva k tomu široká sieť zberných miest elektroodpadu v predajniach, zberných dvoroch aj špeciálne červeno-biele kontajnery, ktoré si môže od spoločnosti ASEKOL vyžiadať samospráva.

Zhodnocovanie elektroodpadu je aktuálny problém, ktorý sa snažia riešiť mnohé iniciatívy, ale žiadna z nich sa nezaobíde bez aktívneho prispenia a vzdelania spotrebiteľov. Tohtoročný Medzinárodný deň elektroodpadu preto apeluje na to, ako každý z nás môže podporiť obehovosť elektronických výrobkov správnym triedením.

Slovensko nájdete aj na svetovej mape International E-Waste Day 2021

* WEEE Forum je najväčšie medzinárodné centrum kompetencií pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení.