ASEKOL reprezentuje ČR v kategórii ekologicky zodpovedných firiem na prestížnej celoeurópskej súťaži

7. 9. 2015

Nezisková organizácia ASEKOL bola vybraná ako jeden z dvadsiatich národných finalistov za Českú republiku v medzinárodnej súťaži European Business Awards 2015/2016. Stala sa totiž národným šampiónom v kategórii Cena za environmentálny a korporátne udržateľný rozvoj a v ďalšom kole bude súťažiť s firmami z celej Európy o víťazstvo. Porota o výsledkoch rozhodne v marci budúceho roku.

Kolektívny systém ASEKOL sa spätnému odberu elektrozariadení a recyklácii venuje od doby, kedy Česká republika 13. augusta 2005 prijala príslušnú európsku smernicu. Za tú dobu dokázal objem vrátených elektrozariadení viac než strojnásobiť. Za desať rokov odovzdali ľudia neziskovej organizácií ASEKOL 137,4 tisíc ton elektroodpadu. Teda rovnako, koľko by vážilo 5 Titanikov alebo 25 000 afrických slonov. Recykláciou elektroodpadu došlo tiež k úsporám presahujúcim 12 miliárd korún, čo by stačilo na nákup deviatich úplne nových lietadiel Boeing 737. ASEKOL ako prvý zaviedol špeciálne kontejnery na drobný elektroodpad, vďaka ktorým zber malých elektrospotrebičov narástol o 50 percent.

„Už len úspešný postup medzi národných šampiónov Českej republiky je pre nás veľkou odmenou. Ukazuje, že sa môžeme merať s firmami z omnoho väčších, bohatších a ekologicky predsa len vyspelejších zemí, ako sú napríklad tie škandinávske. Je to pre nás dôkaz toho, že robíme svoju prácu dobre a s nasadením,“ hovorí Jan Vrba, predseda predstavenstva spoločnosti ASEKOL, ktorý stál pri zrode spoločnosti i spätného odberu elektrozariadení v Česku.

Súťaž European Business Awards vyhľadáva tie najzaujímavejšie a najúspešnejšie európske firmy vo svojich odboroch a oceňuje kvalitu, inovatívnosť a udržateľnosť dlhodobého vývoja firiem v celej Európskej únii. Súťaž má za cieľ vyjadriť uznanie a ocenenie vynikajúcich výsledkov, najlepších postupov a inovácií, ktorých dosiahli spoločnosti v rámci celej Európskej únie. Do súťaže sa môžu bezplatne prihlásiť podniky všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví. Na proces hodnotenia dohliada porota zložená z viac než 150 členov z radov popredných predstaviteľov obchodu a priemyslu, akademikov či podnikateľov.

Kontaktná osoba

Meno: Martina Ďaďová, manažérka komunikácie

Tel: +420 702 148 327

E-mail: [email protected]