ASEKOL SK na FAST DAY 2018

ASEKOL SK na FAST DAY 2018

11. 10. 2018

Na výstavnej ploche s viac ako 2 300 m2 sa  odprezentovalo viac ako 50 obchodných značiek. Výstavy sa zúčastnili i zástupcovia spoločnosti ASEKOL SK, ktorí v rámci  vlastnej expozície ochotne informovali zúčastnených nielen  o možnostiach spätného zberu  elektroodpadu, ale  i o kompletnom portfóliu služieb organizácie zodpovednosti výrobcov.  Bolo to úspešné a vydarené stretnutie, na ktorom sa nadviazalo veľa kontaktov a spolupráca s viacerými subjektmi.