ASEKOL SK na zámku v Bojniciach

24. 7. 2019

V dňoch 12.6. – 19.6. a 19.6. – 23.6. sa v Bojnicach už tradične konala akcia rozprávkový zámok, ktorá sa tento rok niesla v duchu rozprávky Čarodejník z krajiny Oz.

Po prehliadke rozprávkového zámku deti čakal pestrý program. Pripravené boli tvorivé dielne a množstvo súťaží. Na deti v priekope čakala s atrakciami aj organizácia ASEKOL SK, ktorá už tradične deti hravou formou vzdelávala o tom, ako správne triediť odpad, kam patrí drobný elektroodpad a použité batérie.