ASEKOL SK na zámku v Bojniciach

ASEKOL SK na zámku v Bojniciach

24. 7. 2019

Po prehliadke rozprávkového zámku deti čakal pestrý program. Pripravené boli tvorivé dielne a množstvo súťaží. Na deti v priekope čakala s atrakciami aj organizácia ASEKOL SK, ktorá už tradične deti hravou formou vzdelávala o tom, ako správne triediť odpad, kam patrí drobný elektroodpad a použité batérie.