ASEKOL SK partner i pre obaly a neobalové výrobky

18. 10. 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK získala autorizáciu na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky a tak od roku 2020 poskytne výrobcom komplexnú ponuku pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov a pre obce a mestá sa stane komplexným partnerom pre triedený zber odpadu.

ASEKOL SK patrí od začiatku pôsobenia v roku 2010 medzi najvýznamnejšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia, ako i batérie a akumulátory. Disponuje najrozsiahlejšou zbernou sieťou, ktorej súčasťou je i unikátny systém červeno-bielych kontajnerov na zber elektroodpadu od občanov.

„Našim cieľom je byť komplexným systémom pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov a stať sa tak dôležitou súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku) čo bude najväčšia výzva pre nadchádzajúce obdobie,“ uvádza Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

„Vďaka rozšíreniu našej ponuky o vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky zjednodušíme výrobcom  plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti. Budú sa môcť spoľahnúť na jedného partnera, ktorý sa  orientuje v neustále sa meniacej veľmi komplikovanej legislatíve a upozorní ich vždy na čo sa majú pripraviť a oni sa budú môcť sústrediť na hlavnú časť podnikania“ dodáva.

Obce a mestá poznajú ASEKOL SK a vedia, že je spoľahlivým partnerom pre elektroodpad a batérie a teraz bude ich partnerom i pre papier, plasty, sklo, nápojové kartóny a kovové obaly.