ASEKOL SK prešiel recertifikáciou ISO systému

10. 5. 2021

Spoločnosť ASEKOL SK prešla v apríli 2021 úspešne recertifikáciou integorvaného systému riadenia pre systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, čím sme opäť obhájili vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Audity boli vedené nezávislým certifikačným orgánom systému managementu TUV SUD Czech s.r.o..