ASEKOL SK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov

ASEKOL SK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov

2. 5. 2016

To znamená, že ASEKOL SK bude organizáciou, ktorá bude zabezpečovať pre výrobcov elektrozariadení plnenie povinností, ktorými sú okrem iného zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov.

Pre spotrebiteľov to znamená ďalší rozvoj najrozsiahlejšej zbernej siete určenej na zber elektroodpadu na Slovensku.

„Na to, aby sme mohli požiadať o udelenie autorizácie sme museli splniť veľa prísnych podmienok. Museli sme preukázať zabezpečenie komplexného systému nakladania s elektroodpadom vrátane dostatočnej zbernej siete. Sme hrdí, že sme získali autorizáciu medzi prvými“, uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Spoločnosť ASEKOL SK už v roku 2015 vyzbierala na Slovensku takmer 5 miliónov kg elektroodpadu a 100 tisíc kg batérií. Elektoroodpad a batérie boli vyzbierané prostredníctvom zmlúv so zberovými spoločnosťami, recyklátormi, ale i prostredníctvom jedinečnej infraštruktúry pozostávajúcej zo 70 E-domčekov, čo sú špeciálne veľké kontajnery umiestňované na zberných dvoroch alebo pri predajniach elektrospotrebičov, kde môžu spotrebitelia odovzdať vyradené elektrospotrebiče, ďalej 10 kusov E-centier a 800 kusov E-boxov, ktoré sú umiestnené v predajniach elektrospotrebičov a v obciach a slúžia i na zber použitých batérií, ale i viac ako 1400 kusov kontajnerov umiestnených na školách.