Až tri štvrtiny Slovákov sú ochotní zmeniť svoje spotrebiteľské správanie v prospech klímy. Povzbudiť k akcii má aj Svetový deň životného prostredia (Tlačová správa)

4. 6. 2022

Pozitívny výsledok môže byť signálom, že v boji s klimatickou krízou máme ešte stále nádej. Preto iniciatívy ako Svetový deň životného prostredia, ktorý už od roku 1973 upriamuje pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a podporuje hľadanie riešení týchto problémov, plnia dôležitú úlohu. Spájajú ľudí zo všetkých kútov sveta v boji za spoločnú myšlienku – ochranu našej planéty.

Produkcia komunálneho odpadu kontinuálne narastá. V roku 2019 bolo priemerné množstvo vyprodukovaného odpadu na jedného Slováka 421kg, o rok neskôr už 433kg. Triedenie odpadu je jedným z najdostupnejších nástrojov ako sa zapojiť do boja proti klimatickej kríze.

Podľa prieskumu agentúry Nielsen, ktorý realizovala v auguste minulého roka pre organizáciu zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, až 76,8% opýtaných má záujem prispôsobiť svoje návyky v prospech ochrany klímy. „Výsledky prieskumu nám dávajú jasne najavo, že aj napriek ľuďom, ktorí považujú klimatickú krízu za nepodstatnú, väčšina z nás si uvedomuje jej prítomnosť. Aj u nás v ASEKOLe vnímame, že ľuďom na ochrane životného prostredia záleží čoraz viac“ hodnotí konateľ ASEKOL SK Ronald Blaho.

Jedným zo spôsobov ako tak urobiť je minimalizovať produkciu odpadu a vytriediť do farebných nádob ten, ktorý vznikne. Pozitívnou správou pre Slovákov môže byť aj znižujúca sa produkcia zmesového odpadu. Systém triedeného zberu sa môže v rôznych samosprávach líšiť, aj napriek tomu až 92% ľudí dokáže rozhodnúť, do ktorej nádoby vytvorený odpad zahodiť.

Jedným z dôvodov, prečo sa nám darí v triedení do farebných kontajnerov napredovať môže byť dobre vybudovaná sieť zberných stojísk. 81% opýtaných vníma prístup k nádobám na triedený zber ako jednoduchý a iba 17% tvrdí opak.

K týmto výsledkom pomáha okrem dobre vybudovanej siete aj osveta. Myšlienka Svetového dňa životného prostredia aj v roku 2022 upozorňuje, že zem na ktorej žijeme je iba jedna.

Pri tejto príležitosti spoločnosť ASEKOL SK vyzýva slovenské mestá a obce, aby sa do Svetového dňa životného prostredia zapojili organizáciou environmentálnych aktivít pre svojich občanov. Za zorganizovanie aktivít, v rámci ktorých sa vyčistí verejné priestranstvo od voľne pohodeného odpadu môžu získať environmentálne ocenenie EKO obec. Ak sa zapoja aj do projektu Ekologická obec, môžu samosprávy získať pomoc na realizáciu aktivít spojených so zberom voľne pohodeného odpadu.

Aj takýmto spôsobom dávame do povedomia problémy, ktorým v súčasnosti čelíme a podnecujeme tak aj naše premýšľanie o zmene nášho správania. Prihláste svoje mesto alebo obec do projektu EKO obec na [email protected].