BATÉRIE A ODPADOVÉ BATÉRIE – Prenosné batérie podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

26. 4. 2024

Prenosná batéria je podľa nového nariadenia batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou. Zmenou oproti pôvodnej definície je doplnenie váhovému limitu.

Zavádza sa novým pojem, a to „prenosná batéria na všeobecné použitie“. Je to prenosná batéria, či už dobíjateľná alebo nie, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby bola interoperabilná a ktorá má jeden z týchto spoločných formátov: 4,5 voltov (V)(3R12), gombíkový článok, D, C, AA, AAAA, AAAA, A23, 9 V (PP3).

Aké nové povinnosti stanoví nariadenie vo vzťahu k prenosným batériám?

Pre ľahkú orientáciu v nových povinnostiach sme pre vás pripravili termínovník pre prenosné batérie:

DátumTémaUstanovenieViac informácií
18.2.2024Obmedzenie látokBatérie nesmú obsahovať viac ako 0,0005% hmotnostných ortuti (Hg)Príloha I.
18.2.2024Obmedzenie látokBatérie nesmú obsahovať viac ako 0,002% hmotnostných kadmia (Cd)Príloha I.
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťNové postupy posudzovania zhody batériíKapitola IV.
18.8.2024Obmedzenie látokBatéria nesmie obsahovať viac ako 0,01% hmotnostných olova (Pb)Príloha I.
18.2.2025RecykláciaKomisia stanoví metodiku pre stanovenie recyklačnej účinnosti a MVČlánok 71
18.8.2025Administrácia NariadeniaKomisia stanoví sankčné pravidlá za porušovanie nariadenia 
18.8.2025Politika, náležitá starostlivosťHospodárske subjekty s ročným obratom nad 40 mil. EUR robia politiku náležitej starostlivosti o batériách pri ich uvedení na trh či do prevádzkyČlánok 48  
18.8.2025Administrácia NariadeniaČlenské štáty určia národné orgány pre dohľad na problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcov batérií 
18.8.2025OznačenieBatérie musia byť označené symbolom pre triedený zber batériíČlánok 13
31.12.2025RecykláciaMusia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: olovené Pb batérie 75%, lithiové batérie 65%, NiCd batérie 80%, ostatné batérie 50%.Príloha XII
1.1.2026Prieskum TKO a EEZKaždý členský štát uskutoční prieskum zloženia TKO a OEEZ s cieľom určiť obsah batérií.Článok 69
18.8.2026RecykláciaKomisia uskutoční prípadnú revíziu cieľa recyklačných účinností a MVČlánok 71
18.8.2026OznačenieBatérie musia byť označené štítkom o životnosti v určitých zariadeniach a slovným spojením non-rechargeableČlánok 13
18.8.2026OznačenieBatérie musia byť označené štítkom so všeobecnými informáciamiČlánok 13
18.8.2026OznačenieBatéria musí byť označená štítkom o kapaciteČlánok 13
18.2.2027Odstrániteľnosť batériíMusí byť zaistená odstrániteľnosť a vymeniteľnosť batérie zabudovaných do výrobkov konečným užívateľom.Článok 11
18.2.2027OznačenieBatérie musia byť označené QR kódomČlánok 13
18.8.2027ZberKomisia stanoví novú metodiku pre výpočet účinnosti zberuČlánok 59
18.8.2027Stav, výkonnosť a životnosťKomisia stanoví hodnoty minimálnej elektrochemickej výkonnosti a životnostiČlánok 9
31.12.2027Obmedzenie látokKomisia vypracuje správu o látkach vzbudzujúcich pochybnostiČlánok 6
31.12.2027RecykláciaMusí byť dosiahnutá minimálna miera materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 90%, Li – 50%Príloha XII
31.12.2027ZberÚčinnosť zberu sa zvyšuje na 63%Článok 59
31.12.2027ZálohovanieKomisia posúdi uskutočniteľnosť zálohovania batériíČlánok 63
18.8.2028Stav, výkonnosť a životnosťBatérie musia spĺňať hodnoty minimálnej elektrochemickej výkonnosti a životnostiČlánok 9
31.12.2030RecykláciaMusi byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: Pb batérie 80%, lithiové batérie 70%Príloha XII
31.12.2030ZberÚčinnosť sa zvyšuje na 73%Článok 59
31.12.2030Uhlíková stopaKomisia posúdi možnosť zaviesť certifikát o uhlíkovej stopeČlánok 7
31.12.2030Ukončenie primárnych batériíKomisia posúdi uskutočniteľnosť postupného ukončenia nedobíjateľných batériíČlánok 9
31.12.2031RecykláciaMusí byť dosiahnutá minimálna miera materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 95%, Li – 80%Príloha XII

Tabuľka vznikla v spolupráci s ECOBAT s.r.o.

Úplné znenie nariadenie o batériách a odpadových batériách nájdete tu.