Batérie budú v EÚ udržateľnejšie, recyklovateľnejšie a výkonnejšie. Nové nariadenie o batériách a použitých batériách bolo schválené.

21. 6. 2023

Európsky parlament dňa 14. júna (v stredu) schválil návrh nariadenia o batériách a použitých batériách.  Nové pravidlá  zohľadňujúce technologický vývoj a pokrok sa týkajú celého životného cyklu batérií, od ich navrhovania, výroby až po ukončenie životnosti a nakladanie s odpadom zo všetkých typov batérií predávaných v Európskej únii.

K najvýznamnejším opatreniam schváleného nariadenia patrí povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie pre elektrické vozidlá (EV), batérie pre ľahké dopravné prostriedky (napr. elektrické skútre alebo bicykle (LMT) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh, navrhovanie prenosných batérií v spotrebičoch tak, aby ich spotrebitelia mohli ľahko odstrániť a vymeniť, digitálny pas pre batérie LMT, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV.

Nariadenie stanoví tiež prísnejšie požiadavky na recykláciu batérií a ciele zberu použitých batérií.


Cieľ zberu prenosných batérií je 45% do roku 2023, 63% do roku 2027 a 73% do roku 2030, v prípade LMT batérií 51% do roku 2028 a 61% do roku 2031. Nariadenie zavádza aj minimálnu úroveň recyklovaného obsahu použitého pri výrobe nových batérií, 8 rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia 16% pre kobalt, 6% lítium, 6% nikel a 85% olovo, 13 rokov od nadobudnutia platnosti pre kobalt 26%, 12% pre lítium, 15% nikel a 85% pre olovo. Zároveň stanoví  minimálnu úroveň materiálov zhodnotených z použitých batérií, a to konkrétne do roku 2027 lítium 50%, olovo, meď, kobalt a nikel 90%, do roku 2031 lítium 80%, olovo, meď, kobalt a nikel 95%.

Schválené nariadenie je v rámci obehového hospodárstva EU prvým predpisom, ktorý sa vzťahuje na celý životný cyklus výrobku. „Nariadenie v tomto smere považujem za malú revolúciu a obrovskú výzvu pre všetky hospodárske subjekty pôsobiace v celom batériovom reťazci, výrobcov, organizácie zodpovednosti výrobcov a recyklátorov nevynímajúc“ uviedol Ronald Blaho, konateľ OZV ASEKOL SK. „Naša organizácia sa ako jediný slovenský člen prostredníctvom asociácie EUCOBAT priamo podieľala na konečnej podobe návrhu.“ Opatrenia obsiahnuté v novom nariadení budú veľkým prínosom nielen pre spotrebiteľa, keďže batérie budú bezpečnejšie, funkčné a ľahko odstrániteľné, ale aj pre recyklačný priemysel EÚ a najmä pre recykláciu lítia a kobaltu, surovín kľúčových pre výrobu nových batérií.  Cieľom týchto opatrení je posilniť priemyselný sektor, ktorý tak môže byť základom pre energetickú transformáciu a strategickú autonómiu Európy.

Nariadenie má oproti smernici priamu právnu záväznosť vo všetkých členských štátoch a pre všetky hospodárske subjekty. „Pozitívne je, že viaceré ustanovenia by mali nadobúdať účinnosť postupne po etapách čo je v prospech výrobcov, ktorí by tak mali mať dostatok priestoru pre zosúladenie sa s novými požiadavkami. Našim klientom, ktorých na tieto zmeny dlhodobo pripravujeme poskytneme maximálnu podporu, aby požiadavkám nového nariadenia vyhoveli“ dodal Blaho.

Nové pravidlá o batériách musí ešte formálne schváliť aj Rada EÚ. Nariadenie nadobudne účinnosť následne po 20 dňoch od zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Znenie parlamentom schváleného nariadenia pre batérie a použité batérie si môžete prečítať tu.