Blíži sa prechodné obdobie pre výrobcov jednorazových obalov na nápoje

17. 12. 2021

Prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 Zákona č.302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, uvádzať na trh SR trvá do 31. januára 2022.  Distribúcia týchto obalov je podľa zákona možná do 30. júna 2022.

V prípade uvádzania nezálohovaných jednorazových obalov na nápoje  (neregistrované u Správcu, bez symbolu Z – ZÁLOHOVANÉ a bez uplatnenia zálohu)  na trh SR, je výrobca povinný započítavať tieto obaly do množstiev vykazovaných obalov.

Novela zákona upravuje vplyv určitých plastových výrobkov na životné prostredie

1.12. 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č.430/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú Národná rada SR schválila 2. novembra 2021. Prečítajte si prehľad najdôležitejších zmien platných od 1.12.2021.

Výrobcovia plastových výrobkov, a to plastových pohárov vrátene uzáverov a plastových nádob na potraviny sú povinní:
  • poskytovať ich za úhradu v prípade, že tieto výrobky poskytujú konečnému spotrebiteľovi na inom mieste ako je miesto predaja,
  • ponúkať konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu,
  • viesť evidenciu výrobkov uvedených na trh SR a údaje v stanovenom rozsahu uchovávať a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia,
  • vypracovať každý rok správu o prijatých opatreniach na zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov, ktorú do 30. apríla oznámi Ministerstvu životného prostredia,
  • neposkytovať konečnému spotrebiteľovi jednorazové plastové výrobky na konzumáciu potravín a nápojov na mieste predaja, v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania a na verejných podujatiach.

Výrobcovia jednorazových plastových výrobkov, a to hygienických vložiek, tampónov, tampónových aplikátorov, vlhčených utierok, tabakových výrobkov s filtrami, filtrov, pohárov na nápoje  sú povinní:
  • výrobok označiť výraznou, čitateľnou a nezmazateľnou informáciou o najvhodnejšom spôsobe jeho zneškodnenia v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
  • výrobok označiť výraznou, čitateľnou a nezmazateľnou informáciou o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnom vplyve na životné prostredie, keď sa stane odpadom.