Ďalších 18 červeno-bielych kontajnerov na veľmi malý elektroodpad bolo rozmiestených

9. 1. 2017

Mestá Šaľa a Hlohovec sa stali ďalšími mestami, v ktorý boli umiestnené červeno-biele kontajnery určené na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov.

Cieľom týchto kontajnerov je zvýšiť mieru recyklácie odpadu, tým že vytvoríme komfortný a efektívny systém zberu malých elektrospotrebičov, ako napríklad kalkulačiek, rádií, počítačov a počítačového vybavenia, discmanov, telefónov, videokamier alebo menšieho elektrického náradia, či hračiek vrátané batérií a akumulátorov.

„Už pri predstavení kontajnerov v Trnave sme avizovali, že tento projekt nebude len o pilotnom režime, ale chceme aby čo najviac obyvateľov Slovenska malo možnosť komfortne triediť malé elektrospotrebiče ako i batérie a akumulátory a aby sa červeno-biele kontajnery stali štandardom,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá projekt odborne zastrešuje.

V druhej fáze projektu bolo rozmiestnených 18 červeno-bielych kontajnerov, po 9 kusov v Šali a Hlohovci. Obyvatelia miest, v ktorých sú kontajnery umiestnené dostali i letáky s informáciami, kde sa nachádzajú, čo do nich patrí a prečo je triediť odpad užitočné. Presné miesta, kde sa kontajnery nachádzajú nájdu občania uvedené i na internetovej stránke www.asekol.sk.