Do platnosti vstúpil zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu, obalov z oxo-degradovateľných plastov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh v SR

14. 7. 2021

Od 3.7.2021 platí pre všetkých výrobcov v členských štátoch EÚ zákaz uvádzať na trh určité jednorazové plastové výrobky. Od tohto dátumu sa zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh v Slovenskej republike:

  • jednorazové výrobky z plastu (príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch),
  • obaly z oxo-degradovateľných plastov,
  • neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov.

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch sú:

1. vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1),

2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie),

3. taniere,

4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1),

5. miešadlá na nápoje,

6. paličky určené na pripevnenie k balónom alebo podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie, ktoré sa nedisponujú spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek,

7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako sú škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa využívajú na potraviny, ktoré sú:

  • určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste ako je miesto predaja (tzv. take-away),
  • spravidla konzumované priamo z tejto nádoby,
  • hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napr. varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie (tzv. fastfood) alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny,

8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok,

9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.

Jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a k zákonu o odpadoch je možné distribuovať do 31. decembra 2021 (§ 135g zákona o odpadoch). Ide však len o také výrobky, ktoré boli uvedené na trh v SR do 03. 07. 2021.

Cieľom zmien je podpora obehového hospodárstva a zníženie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ako aj podpora využívania viacnásobne použiteľných výrobkov a celkové znižovanie množstva odpadu.