EV batérie alebo batérie pre elektrické vozidlá podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

10. 7. 2024

EV batéria je akákoľvek batéria špeciálne navrhnutá na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení EÚ, a batérie s hmotnosťou nad 25kg, alebo určená na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie M, N alebo O, ako je stanovené v nariadení EÚ.

Aké nové povinnosti stanoví nariadenie vo vzťahu k EV batériám?

Pre ľahkú orientáciu v nových povinnostiach sme pre vás pripravili termínovník pre EV batérie:

DátumTémaUstanovenieViac informácií
18.2.2024Obmedzenie látokBatérie nesmú obsahovať viac ako 0,0005% hmotnostných ortutí (Hg)Príloha I.
18.02.2024Uhlíková stopaKomisia vypracuje metodiku a stanový formát prehlásenia o uhlíkovej stope Článok 7
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťNové postupy posudzovania zhody batériíKapitola IV.
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťEV batéria musí obsahovať aktuálne údaje o technickom stave a životnostiČlánok 14
18.08.2024Stav, výkonnosť a životnosťK batériám bude priložený doklad o ich elektrochemických výkonnostiach a životnosti Článok 10
18.2.2025RecykláciaKomisia stanoví metodiku pre stanovenie recyklačnej účinnosti MVČlánok 71
18.02.2025Uhlíková stopaBude vypracované prehlásenie o uhlíkovej stopeČlánok 7
18.02.2025Uhlíková stopaKomisia stanoví požiadavky na výkonnostné triedy z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
18.8.2025Administrácia NariadeniaKomisia stanoví sankčné pravidlá za porušovanie Nariadenia
18.8.2025Administrácia NariadeniaČlenské štáty určia národné orgány pre dohľad nad problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcov batérií 
18.8.2025Politika náležitej starostlivostiHospodárske subjekty s ročným obratom nad 40 mil. EUR realizujú politiku náležitej starostlivosti o batérie pri ich uvedení na trh či do prevádzkyČlánok 48
18.08.2025OznačenieBatérie musia byť označené symbolom pre triedený zber batériiČlánok 13
31.12.2025RecykláciaMusia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: olovené Pb batérie 75%, lítiové batérie 65%, NiCd batérie 80%, ostatné batérie 50%Príloha XII
18.8.2026Digitálny pasKomisia stanoví okruh osôb s oprávneným záujmom a rozsah nakladania s informáciami uvedenými v digitálnom paseČlánok 77
18.8.2026Podiel recyklátuKomisia stanoví metodiku pre výpočet overenia obsahu recyklátu a formát dokladuČlánok 8
18.8.2026RecykláciaKomisia vykoná prípadnú revíziu cieľov recyklačnej účinnosti a MVČlánok 71
18.08.2026Uhlíková stopaBatérie budú zabezpečené štítkom uvádzajúcim uhlíkovú stopu batérie a zariadení do výkonovej triedy z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
18.08.2026Uhlíková stopaBatérie budú zaradené do výkonnostných tried z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
18.8.2026OznačenieBatéria musí byť označená štítkom so všeobecnými informáciamiČlánok 13
18.2.2027Digitálny pasKaždá batéria musí mať digitálny pasČlánok 77
18.2.2027OznačenieBatéria musí byť označená QR kódomČlánok 13
31.12.2027Obmedzenie látokKomisia vypracuje správu o látkach vzbudzujúcich pochybnostiČlánok 6
31.12.2027RecykláciaMusí byť dosiahnutá minimálna miera materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 90%, Li – 50%Príloha XII
31.12.2027ZálohovanieKomisia posúdi uskutočniteľnosť zálohovania batériíČlánok 63
18.2.2028Uhlíková stopaBatérie nesmú prekročiť maximálne prahové hodnoty uhlíkovej stopyČlánok 7
18.08.2028Podiel recyklátuBatérie musia mať doklad o obsahu recyklátu Ni, Co, Li, PbČlánok 8
31.12.2028Podiel recyklátuKomisia posúdi prípadnú revíziu cieľov pre minimálne obsahy recyklátuČlánok 8
31.12.2030RecykláciaMusia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: Pb batérie 80%, lítiové batérie 70%Príloha XII
18.08.2031Podiel recyklátuBatérie musia obsahovať minimálny podiel recyklovaných materiálov (Co=16%, Pb=85%, Ni=6%, Li=6%) Článok 8
31.12.2031RecykláciaMusia byť dosiahnuté minimálne miery materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 95%, Li – 80%Príloha XII
18.8.2036Podiel recyklátuBatéria musí obsahovať minimálne podiely recyklovaných materiálov (Co=26%, Pb=85%, Ni=15%, Li=12%)Článok 8

Tabuľka vznikla v spolupráci s ECOBAT s.r.o.

Úplné znenie nariadenie o batériách a odpadových batériách nájdete tu.