ASEKOL na festivale Hory a mesto

ASEKOL na festivale Hory a mesto

1. 3. 2019

Festival bude tento rok zameraný na tému „zdravé a vedomé jedlo“. Pre deti budú pripravené rôznorodé aktivity a súťaže ako napr. lezecké a lanové aktivity, kurzy varenia, tvorivá dielňa. V rámci tradičného „Festivalového náučného chodníka“ sa deti budú môcť hravou formou vzdelávať a nasávať nové informácie týkajúce sa triedenia nielen elektroodpadu a použitých batérií.

Festival Hory a Mesto je najväčší festival v Strednej Európe. Prostredníctvom festivalu organizátori  šíria myšlienky ochrany životného prostredia.