Firmy a samosprávy čaká od 1.1.2026 veľká zmena v spôsobe vykazovania a evidencie odpadov

5. 6. 2024

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. Z. z 11. decembra 2023 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vstupuje do účinnosti od 1.januára 2026. Vyhláškou sa zabezpečí elektronizácia odpadového hospodárstva.

Ministerstvu životného prostredia sa podarilo dodržať termín schválenia novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorý predpokladali na prvú polovicu roka 2024. Proces prípravy tejto vyhlášky trval niekoľko rokov, a to už od začiatku zriaďovania informačného systému ISOH v roku 2018.

Nová vyhláška z dôvodu, že obsahuje rozsiahle zmeny, ktoré bolo potrebné nastaviť kvôli elektronizácii odpadového hospodárstva (ISOH), úplne nahradí existujúcu vyhlášku č. 366/2015 Z. z.

Vyhláška najmä zabezpečí lepšiu sledovateľnosť materiálového toku odpadu. Taktiež by mala zefektívniť a urýchliť prácu s dátami. Okresné úrady v súčasnosti dáta prepisujú z listinnej podoby do elektronického systému RISO (regionálny informačný systém o odpadoch). Táto metóda je zdĺhavá, nepraktická a negarantuje presnosť. Novou vyhláškou by sa mali nedostatky odstrániť.

Znenie novej vyhlášky nájdete tu.

Zdroj: CANVA