Globálna produkcia elektroodpadu neustále narastá. Pripomína to aj Medzinárodný deň elektroodpadu (Tlačová správa)

14. 10. 2020

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton. Číslo by však malo byť vyššie, upozorňuje na to ASEKOL SK v rámci Medzinárodného dňa elektroodpadu, do ktorého sa po  3-krát zapája aj Slovensko.

V roku 2019 vyprodukoval každý obyvateľ planéty 7,3 kilogramu elektroodpadu. Odhaduje sa, že celková svetová produkcia elektroodpadu v roku 2020 opäť narastie a prekročí hranicu 55 miliónov ton, čo predstavuje 7,5 kilogramu elektroodpadu vyprodukovaného jedným človekom. Situácia na Slovensku je v rámci nakladania  s elektroodpadom  v porovnaní s ostatnými krajinami uspokojivá. Ročne sa vyzbiera približne 30 000 ton. Toto číslo však už významne nerastie. „Za posledné roky vidíme významný nárast povedomia o recyklácii elektroodpadu na Slovensku. Našim cieľom je vyzbierať s využitím všetkých dostupných prostriedkov vždy maximum ročne“ konštatuje Ronald Blaho, kontateľ ASEKOL SK. 

14.10.2020 – Medzinárodný deň elektroodpadu

Medzinárodný deň elektroodpadu sa koná už po 3-krát. Podporiť má správnu recykláciu elektroodpadu na celom svete. Spotrebiteľov chce upozorniť na dôležitú alternatívu, opraviteľnosť zariadení.  Vyhlasovateľom dňa je medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektronického a elektrického odpadu, WEEE Forum. Do Medzinárodného dňa elektroodpadu sa zapojí aj Slovensko vďaka organizácii zodpovednosti výrobcov, ASEKOL SK. Význam recyklácie elekroodpadu spočíva v jeho ďalšom   využití. „Podľa našich údajov sa dá zo zozbieraného elektroodpadu opätovne využiť až  90 percent materiálu čo znamená,  že z elektroodpadu je možné získať druhotné suroviny, ktoré  sa využívajú na výrobu ďalších výrobkov a elektroodpad sa tak nemusí  skládkovať. Výstupmi recyklácie elektroodpadu sú železné kovy, sklo, plasty, neželezné kovy, betón a ostatný odpad,“ konštatuje Ronald Blaho, kontateľ ASEKOL SK. 

Treba konať rýchlo a rozhodne

Medzinárodný deň elektroodpadu rezonoval  aj medzi europoslancami. Karmenu Vella, bývalý komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo uviedol, že elektroodpad je v súčastnosti veľký problém, ktorému treba venovať pozornosť. S medziročným nárastom 3 – 4 % je najrýchlejšie rastúcim prúdom odpadu. Odhaduje sa, že svetová produkcia elektroodpadu v roku 2020 opäť narastie a prekročí hranicu 55 miliónov ton, čo predstavuje 7,5 kilogramu elektroodpadu vyprodukovaného jedným človekom. Každoročným nárastom produkcie sa tak výrazne zvyšuje aj riziko nebezpečenstva pre zdravie a životné prostredie. Aby sme dokázali zareagovať včas, treba reagovať rýchlo a rozhodne, hovorí o stave elektroodpadu K. Vella.

Medzinárodný deň elektroodpadu – zapojte sa aj vy:

  • Najúčinnejším spôsobom ako minimalizovať vznik elektroodpadu a jeho negatívne účinky na planétu je používať elektrozariadenia čo najdlhšie je to možné.
  • Pokiaľ je to možné, dajte prednosť oprave aktuálneho zariadenia.
  • Zvážte, či zariadenie, ktoré chcete zahodiť nemôže využiť ešte niekto iný. Môžete ho predať alebo darovať.
  • Uistite sa, že zariadenie, ktoré vám doslúžilo bude správne a bezpečne zrecyklované.