Greenwashing – smernica bola prijatá EÚ parlamentom

7. 2. 2024

Smernica, ktorej cieľom je chrániť spotrebiteľa pred nepravdivými informáciami a zavádzajúcim marketingom výrobkov, bola 17.1.2024 prijatá EÚ parlamentom.

Na základe tejto smernice by mala byť reklama spoľahlivejšia a presnejšia, a prináša zákaz používania environmentálnych tvrdení ako „biologicky rozložiteľný, prírodný, šetrný k životnému prostrediu, ekologický alebo klimaticky neutrálny“ bez uvedeného dôkazu.

Regulovať sa bude aj používanie značiek udržateľnosti nakoľko ich neustále rastúce množstvo spôsobuje zmätok. Smernica zakazuje aj tvrdenia o neutrálnom, nižšom alebo pozitívnom vplyve výrobku na životné prostredie. Do budúcna budú povolené len značky udržateľnosti, ktoré budú založené na oficiálnych systémoch certifikácie alebo budú zavedené verejnými orgánmi.

Zakázané budú aj nepodstatné tvrdenia trvanlivosti (napríklad, že práčka vydrží 5 000 pracích cyklov), výzvy, ktoré hovoria o nahradení spotrebného materiálu skôr, než je to nevyhnutné, a označenie tovarov za opraviteľné, ak to tak v skutočnosti nie je.

Spotrebitelia si tak budú môcť vybrať výrobky, ktoré sú odolnejšie, opraviteľné a udržateľnejšie vďaka spoľahlivým etiketám a reklamám. Spoločnosti už nebudú môcť klamať tvrdeniami, že plastové fľaše sú dobré len preto, že spoločnosť zasadila stromy – alebo povedať, že je niečo udržateľné bez toho, aby bolo zrejmé ako.

Ďalšie kroky:

Smernicu teraz musí schváliť aj Rada a následne sa uverejní v úradnom vestníku. Členské štáty budú mať 24 mesiacov nato, aby ju zaviedli do vnútroštátneho práva.