Investujte svoj čas našej planéte. Upracte s nami okolie vášho mesta na Deň zeme a získajte certifikát EKO obce (Tlačová správa)

22. 4. 2022

Aby sme dokázali prijímať správne opatrenia v boji proti klimatickým zmenám, tohtoročný Deň Zeme, ktorý oslavujeme 22.apríla, upriamuje pozornosť na potrebu zmeniť klímu aj v podnikateľskom a politickom prostredí. Úloha jednotlivca je pri tom nesmierne dôležitá.

Deň Zeme počas celého roka

Po náročných rokoch poznačených pandémiou, ktorá nám dala množstvo skúsenosti, čelíme novým kritickým situáciám. Po zverejnení kompletnej Správy o stave klímy poznáme negatívny dopad nekontrolovanej ľudskej činnosti na životné prostredie. Vedci z celého sveta nám však dávajú nádej na možnú nápravu. Konať musíme okamžite. Práve počas Dňa Zeme sa do popredia dostáva problematika životného prostredia a jeho ochrany. Investovať do našej planéty však môžeme každý deň. Zamerajme sa na zodpovednejšie environmentálne správanie nielen doma, ale aj v pracovnom prostredí, či na verejnosti a podporme prechod na obehové hospodárstvo.

Podporiť Deň Zeme môžu aj samosprávy

Spoločnosť ASEKOL SK vyzýva slovenské mestá a obce k organizácii aktivít zameraných na čistenie verejného priestranstva za účasti svojich obyvateľov. V rámci projektu Ekologická obec môžu zapojené samosprávy získať za realizáciu aktivít spojených so zberom voľne pohodeného odpadu certifikát EKO obce. „Ako jednotlivci máme silu prostredníctvom našich činov motivovať svoje okolie. Ak svoj prístup k ochrane životného prostredia ukáže aj samospráva, obyvatelia sa s takýmto prístupom stotožnia rýchlejšie. Vďaka organizácii podobných aktivít dávame do povedomia problémy, ktorým v súčasnosti čelíme a podnecujeme tak aj naše premýšľanie o zmene nášho správania“ hovorí o aktivitách spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho.

Spustite domino efekt environmentálnych aktivít

Chceli by ste, aby sa aj vo vašej obci alebo meste zorganizovalo spoločné upratovanie? Dajte vedieť zástupcom svojej samosprávy. Vyčistením verejných priestranstiev zvyšujete ich estetickú hodnotu, zamedzujete vzniku čiernych skládok a zároveň chránite život v prírode i ľudské zdravie. Prihláste svoju samosprávu na [email protected].