Kde môžete nájsť červeno-biele kontajnery?

13. 12. 2016

Červeno-biele kontajnery sú inovatívnym, jedinečným projektom organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Červeno-biele kontajnery slúžia občanom na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov.

Cieľom týchto kontajnerov je zvýšiť mieru recyklácie odpadu prostredníctvom komfortného a efektívneho systému zberu malých elektrospotrebičov, ako napríklad kalkulačiek, rádií, počítačov a počítačového vybavenia, discmanov, telefónov, videokamier alebo menšieho elektrického náradia, či hračiek vrátané batérií a akumulátorov.

Červeno-biele kontajnery môžete nájsť v nasledujúcich mestách:

Trnava

Parkovisko: Halenárska/Dolnopotočná, pri kontajneri na šatstvo ul. Veterná, pri Arbórii vedľa kontajnera na šatstvo s sklo ulica Juraja Slottu, veľké pletivové stojisko Modranka, Dedinská ulica, pri COOP Jednota, vedľa kontajnera na šatstvo Limbová ulica, pri nákupnom centre Zelenečská ulica, vedľa kontajnera na šatstvo Roh ulíc L.van Beethovena a J.G. Tajovského Ul. Čajkovského, pletivové stojisko Botanická ulica, pred pletivovým stojiskom Kalinčiakova ulica, pletivové stojisko Ulica Terézie Vansovej, pri reštaurácii MERKUR, pri kontajneri na šatstvo

Šala

Stará Veča pri zbrojnici, pri Kultúrnom centre – 1a (Dóžova ulica) Hollého 36, priestranné pletivové stojisko pri škole Hollého 3c, oproti predajni MIK s.r.o., pletivové stojisko Nešprova ulica, pri moste, supermarket LUX, vedľa kontajnera na šatstvo, Vajanského ulica, murované stojisko Novomestkého ulica, Asfaltová plocha – pri kontajneroch na triedený zber Ulica Boženy Nemcovej, pletivové stojisko Kukučínova ulica, pri kotolni Mostová ulica, pletivové stojisko – „poľské činžiaky“

Hlohovec

Mestská časť Šulekovo, pri COOP Jednota Sihotská ulica, oproti BD č. 5 – 7 pri stojisku kontajnerov Mierová ulica, pri bývalom Lubonase Manckovičová ulica, vnútroblok oproti BD č. 12 Podzámska ulica, oproti BD č. 23 Ulica SNP, zadná časť medzi č. 21-24 Nitrianka ulica, pri kotolni Vinohradská ulica, na chodníku BD č. 6 Hlohová ulica, pri BD č. 24, pri stojisku kontajnerov