Kolektívne systémy ASEKOL a RETELA spájajú svoje sily

10. 5. 2018

Podpisom zmluvy o predaji 100% podielu v spoločnosti RETELA, s.r.o. medzi Elektrotechnickou asociáciou Českej republiky (EIA) a spoločnosťou ASEKOL a. s. bol dňa 27.4.2018 úspešne zavŕšený proces výberu najvhodnejšieho kandidáta zo záujemcov o prevzatie všetkých činností a povinností súvisiacich s prevádzkovaním kolektívneho systému RETELA. EIA bola vlastníkom spoločnosti RETELA od jej založenia v roku 2005.

Jaroslav Vladík, riaditeľ a konateľ tohto kolektívneho systému, v nadväznosti na správy doplnil dôvody predaja: „Možno povedať, že štartovacím impulzom bol postoj Ministerstva životného prostredia ČR, ktoré v pripravovaných návrhoch nového zákona o výrobkoch po dobe životnosti neumožňuje asociáciám typu EIA vlastniť kolektívny systém. Preto došlo k prehodnoteniu pôvodných cieľov asociácie EIA v tejto oblasti a rozhodnutie kolektívny systém RETELA predať. Záujemcov o kúpu spoločnosti bolo v rámci výberového konania niekoľko a EIA vybrala zodpovedne kupca, ktorý zabezpečí predovšetkým podmienku zachovania transparentnej činnosti a finančnej stability kolektívneho systému.

Novým majiteľom sa stala spoločnosť ASEKOL a. s., ktorá je priamo vlastnená najvýznamnejšími výrobcami elektrozariadení. Ide o spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., LG Electronics Polska, Sp z o.o, Panasonic Marketing Europe GmbH, ASBIS CZ, spol. s r. o., BaSys CS, s. r. o., FAST ČR, a.s., MASCOM, s.r.o. ASEKOL je najväčším a najskúsenejším kolektívnym systémom v ČR. Pre klientov RETELA sa teda predajom nič zásadné nemení a majú aj naďalej istotu, že všetky zákonné povinnosti týkajúce sa spätného odberu, recyklácie a materiálového zhodnotenia  elektroodpadu a solárnych panelov budú splnené.

Kolektívny systém ASEKOL sa úspešne zaoberá spätným odberom elektroodpadu už 13 rokov. „V súčasnosti prevádzkujeme najhustejšiu zbernú sieť, ktorú tvorí viac ako viac ako šestnásť tisíc zberných miest, kde môžu spotrebitelia bezplatne odovzdať vyradené elektrozariadenia. „Vďaka nej dlhodobo plníme zberové limity a sme pripravení na budúce sprísnenie legislatívnych podmienok“, uvádza Jan Vrba, predseda predstavenstva spoločnosti ASEKOL a. s. „Akvizíciu kolektívneho systému RETELA považujeme za logický krok, pretože môžeme využiť mnohých synergických efektov oboch kolektívnych systémov. Veríme, že úžitok z tejto transakcie pocítia v dôsledkoch nielen klienti, ale aj spotrebitelia, „dodáva Jan Vrba.

K novému vlastníkovi sa vyjadril aj prezident spoločnosti EIA, Jiří Holoubek. „Sme radi, že novým vlastníkom kolektívneho systému RETELA sa stala transparentne hospodáriacia a fungujúca spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti so spätným odberom elektroodpadu a solárnych panelov. Sme presvedčení, že klienti pocítia túto zmenu len v oblasti skvalitňovania ponúkaných služieb.“