LMT batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

5. 6. 2024

LMT batéria je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou pre elektrické vozidlá.

DátumTémaUstanovenieViac informácií
18.2.2024Obmedzenie látokBatérie nesmú obsahovať viac ako 0,0005% hmotnostných ortuti (Hg)Príloha I.
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťNové postupy posudzovania zhody batériíKapitola IV.
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťLMT batéria musí obsahovať aktuálne údaje o technickom stave a životnostiČlánok 14
18.8.2024Stav, výkonnosť a životnosťK batériám bude priložený doklad o ich elektrochemickej výkonnosti a životnostiČlánok 10
18.2.2025RecykláciaKomisia stanoví metodiku pre stanovenie recyklačnej účinnosti a MV Článok 71
18.8.2025Administrácia NariadeniaKomisia stanoví sankčné pravidlá za porušovanie Nariadenia
18.8.2025Administrácia NariadeniaČlenské štáty určia národné orgány pre dohľad nad problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcov batérií 
18.8.2025Politika náležitej starostlivostiHospodárske subjekty s ročným obratom nad 40 mil. EUR realizujú politiku náležitej starostlivosti o batérie pri ich uvedení na trh či do prevádzkyČlánok 48
18.8.2025OznačenieBatéria musí byť označená symbolom pre triedený zber batériíČlánok 13
31.12.2025RecykláciaMusia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: olovené Pb batérie 75%, lítiové batérie 65%, NiCd batérie 80%, ostatné batérie 50%Príloha XII
1.1.2026Prieskum TKO a EEZKaždý členský štát vykoná prieskum zloženia TKO a OEEZ s cieľom určit obsah batériíČlánok 69
18.8.2026Digitálny pasKomisia stanoví okruh osôb s oprávneným záujmom a rozsah nakladania s informáciami uvedenými v digitálnom paseČlánok 77
18.8.2026Podiel recyklátuKomisia stanoví metodiku pre výpočet overenia obsahu recyklátu a formát dokladuČlánok 8
18.8.2026RecykláciaKomisia vykoná prípadnú revíziu cieľov recyklačnej účinnosti a MVČlánok 71
18.8.2026OznačenieBatéria musí byť označená štítkom so všeobecnými informáciamiČlánok 13
18.8.2026OznačenieBatéria musí byť označená štítkom o kapaciteČlánok 13
18.2.2027Odstrániteľnosť batériíMusí byť zaistená odstrániteľnosť a vymeniteľnosť batérií a jednotlivých článkov nezávislým odborníkomČlánok 11
18.2.2027Digitálny pasKaždá batéria musí mať digitálny pasČlánok 77
18.2.2027Stav, výkonnosť a životnosťKomisia stanoví hodnoty minimálnej elektrochemickej výkonnosti a životnostiČlánok 10
18.2.2027Uhlíková stopaKomisia vypracuje metodiku a stanoví formát prehlásenia o uhlíkovej stopeČlánok 7
18.2.2027OznačenieBatéria musí byť označená QR kódomČlánok 13
18.8.2027ZberKomisia stanoví novú metodiku pre výpočet účinnosti zberuČlánok 59
31.12.2027Obmedzenie látokKomisia vypracuje správu o látkach vzbudzujúcich pochybnostiČlánok 6
31.12.2027RecykláciaMusí byť dosiahnutá minimálna miera materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 90%, Li – 50%Príloha XII
31.12.2027ZálohovanieKomisia posúdi uskutočniteľnosť zálohovania batériíČlánok 63
18.8.2028Stav, výkonnosť a životnosťBatérie spĺňajú minimálne hodnoty elektrochemickej výkonnosti a životnostiČlánok 10
18.8.2028Uhlíková stopaBude vypracované prehlásenie o uhlíkovej stopyČlánok 7
18.8.2028Uhlíková stopaKomisia stanoví požiadavky na výkonnostné triedy z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
31.12.2028Podiel recyklátuKomisia posúdi prípadnú revíziu cieľov pre minimálne obsahy recyklátuČlánok 8
31.12.2028ZberÚčinnosť zberu batérií je 51%Článok 60
18.2.2030Uhlíková stopaBatérie budú opatrené štítkom uvádzajúcim uhlíkovú stopu batérie a zariadenia do výkonnostnej triedy z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
18.2.2030Uhlíková stopaBatérie budú zaradené do výkonnostných tried z hľadiska uhlíkovej stopyČlánok 7
31.12.2030RecykláciaMusia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: Pb batérie 80%, lítiové batérie 70%Príloha XII
18.8.2031Uhlíková stopaBatéria nesmie prekročiť maximálne prahové hodnoty uhlíkovej stopyČlánok 7
31.12.2031RecykláciaMusia byť dosiahnuté minimálne miery materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 95%, Li – 80%Príloha XII
31.12.2031ZberÚčinnosť zberu batérií sa zvyšuje na 61%Článok 60
18.8.2033Podiel recyklátuBatéria musí mať doklad o obsahu recyklátu Ni, Co, Li, Pb 
18.8.2033Podiel recyklátuBatéria musí mať doklad o obsahu recyklátu Ni, Co, Li, PbČlánok 8
18.8.2036Podiel recyklátuBatéria musí obsahovať minimálne podiely recyklovaných materiálov (Co=26%, Pb=85%, Ni=15%, Li=12%)Článok 8

Tabuľka vznikla v spolupráci s ECOBAT s.r.o.

Úplné znenie nariadenie o batériách a odpadových batériách nájdete tu.