Ministerstvo ŽP rozbieha prípravy na zavedenie triedeného zberu na textil

3. 3. 2022

Podľa európskej legislatívy majú členské štáty EÚ povinnosť zaviesť triedený zber textilného odpadu od 1. januára 2025. Napriek termínu, ktorý určila rámcová smernica o odpadoch, vyjadrenia ministerstva hovoria o možnom spustení už v roku 2024.

Nový systém triedeného zberu textil by mal podľa informácií ministerstva spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorú zabezpečujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Znamená to, že nový systém budú financovať výrobcovia, ktorí uvádzajú textil na slovenský trh.
Ministerstvo už zriadilo pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá komplexnou problematikou nakladania s textilným odpadom. Úlohou pracovnej skupiny je nastaviť celý systém, vrátane legislatívy.

Na Slovensku sa aktuálne zhodnocovaním použitého textilu a šatstva zaoberajú iba dve zariadenia. Podľa ministerstva by mohli byť finančne podporené chýbajúce zariadenia na dotrieďovanie textilu.
Ministerstvo ŽP by chcelo legislatívu týkajúcu sa novej povinnosť pripraviť už tento rok.