Najlepšie zbierali baterky obyvatelia Trenčianskeho kraja (Tlačová správa)

10. 9. 2021

V minulom roku tvorili batérie a akumulátory na Slovensku 922 ton triedeného komunálneho zberu, pričom počet medziročne kontinuálne rastie.

Význam zberu a správnej likvidácie použitých batérií si pripomíname vždy prvý septembrový týždeň. Na počesť výročia narodenia Luigiho Galvaniho asociácia EUCOBAT vyhlasuje začiatkom septembra Európsky týždeň recyklácie použitých batérií.

Celkový objem zozbieraných použitých batérií a akumulátorov, vrátane prenosných batérií a akumulátorov,  predstavuje na Slovensku iba 1,1 percenta triedeného odpadu, ale škoda pri nesprávnej likvidácii je nekonečná. Nesprávne zaobchádzanie s použitými batériami ohrozuje životné prostredie únikom nebezpečných látok a kontamináciou pôdy a podzemných vôd.

Na Slovensku má každý distribútor povinnosť prijať použité batérie bezplatne, a to bez nutnosti zakúpenia nových. Takzvaný spätný zber, zabezpečovaný distribútormi, teda umožňuje batérie odovzdávať nielen v predajniach s elektrospotrebičmi, ale všade tam, kde sa dajú zakúpiť. Rozširujúca sa dostupnosť zberných miest má takto pozitívny vplyv na disciplínu spotrebiteľov a zber použitých batérií.

Recykláciou použitých batérií je možné získať rôzne kovy ako kobalt, nikel, meď, zinok, mangán, ale aj plasty, ktoré sa využívajú napríklad na výrobu okuliarových rámov, šperkov, ale aj batérií pre elektromobily a elektrobicykle.

„Narastá samotná produkcia, a teda následne aj odpad z batérií. Každým rokom vyzbierame viac a viac použitých batérií a pomáha nám aj osveta, ktorá sa v súvislosti s klimatickými zmenami dostáva čoraz viac do popredia,“ hovorí Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK v roku 2020 zabezpečila zber viac ako  660-tisíc kilogramov použitých  batérií prostredníctvom  svojej siete 3 545 zberných miest a zmluvných partnerov. V Trenčianskom aj Žilinskom kraji to bolo vyše 18-tisíc kilogramov batérií, v Prešovskom kraji 11-tisíc kilogramov, Banskobystrický, Košický, Bratislavský kraj prispeli každý okolo desiatky tisíc kilogramov.

Európsky týždeň recyklácie použitých batérií organizuje Európska asociácia kolektívnych systémov EUCOBAT so sídlom v Bruseli.