Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov

17. 1. 2024

Ešte pred Vianocami, 18.12, EÚ Rada dosiahla dohodu o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov. Cieľom tohto nariadenia je riešiť nárast odpadu z obalov, ktorý vzniká v EÚ, a zároveň harmonizovať vnútorný trh s obalmi a podporiť obehové hospodárstvo.

„V roku 2021 každý Európan vyprodukoval 190 kg odpadu z obalov. A toto množstvo sa do roku 2030 zvýši takmer o 20 %, ak sa situácia nezmení. Toto nariadenie má zásadný význam na našej ceste k obehovému hospodárstvu a klimaticky neutrálnej Európe“, vyjadrila sa španielska tretia podpredsedníčka vlády a ministerka pre ekologickú transformáciu a demografické výzvy, Teresa Riberová Rodríguezová.

Návrh sa zaoberá celým životným cyklom obalov a stanovujú sa v ňom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti a recyklovateľnosti obalov.

Rada EÚ dospela k záveru sa, že zachová ambície návrhu znížiť vznik odpadu z obalov a k predchádzaniu jeho vzniku. Zároveň však chce poskytnúť všetkým členským štátom dostatok času a dostatočnú flexibilnosť pri aplikovaní nariadenia.

V rámci návrhu však došlo k úprave v časti o recyklovateľných obaloch. Podmienky, že všetky obaly uvádzané na trh musia byť recyklovateľné zostáva zachovaná. Členské štáty prišli k dohode, že obaly sa budú považovať za recyklovateľné vtedy, keď sú navrhnuté na účely materiálovej recyklácie a keď sa odpad z obalov môže zbierať prostredníctvom triedeného zberu a triediť a recyklovať vo veľkom rozsahu.

Rada EÚ:

  • sa zhodla aj na tom, že čajové vrecká a samolepiace etikety na ovocí či zelenine musia byť kompostovateľné.
  • predĺžila dátum začatia uplatňovania nariadenia na 18 mesiacov po tom, čo nadobudne účinnosť.

Ďalšie kroky:

EÚ Rada bude rokovať s Európskym parlamentom o konečnej podobe právneho predpisu. Výsledok rokovania bude musieť formálne schváliť a prijať Rada a Parlament.


Nový návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov po úprave Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií k zasadnutiu Rady nájdete tu.