Ničenie kontajnerov v Petržalke neprestáva. Prevádzkovateľ sťahuje zberné nádoby. (Tlačová správa)

19. 2. 2021

Za posledný mesiac bolo v mestskej časti Bratislava – Petržalka zničených 5 kontajnerov na elektroodpad. Z celkového počtu 15 kusov umiestnených po uliciach Petržalky je tak zničená už tretina.

Na najväčšom slovenskom sídlisku bolo v polovici decembra osadených 15 nových zberných nádob na elektroodpad. Za ten čas sa vyzbieralo 7 000 kilogramov elektroodpadu a toto číslo by sa podľa prevádzkovateľa mohlo vyšplhať až na 40 000 kilogramov vyzbieraného elektroodpadu za rok. Nový úspešný projekt v uliciach Petržalky si našiel aj svojich neprajníkov. Od spustenia projektu bolo 5 nádob poškodených neznámymi páchateľmi. „Vo všetkých prípadoch sa páchateľom podarilo odstrániť vhadzovací otvor, čím značne poškodili nie len samotný otvor, ale aj celú nádobu. Predpokladáme, že neznámy páchateľ sa zameriava na odcudzenie a následné zhodnotenie elektroodpadu. Avšak nevylučujeme aj možnosť vandalizmu. Bolo podané trestné oznámenie na príslušné OOPZ a poškodzovanie kontajnerov je vo fáze vyšetrovania,“ konštatuje Ronald Blaho zo spoločnosti ASEKOL SK, ktorá stojí za červeno-bielymi kontajnermi.

O uvedenej situácii vie aj mestská časť Petržalka. „Zberné nádoby na elektroodpad, batérie a akumulátory sú určené pre všetkých občanov, ktorí chcú pomôcť zlepšiť naše životné prostredie. Ich poškodzovaním škodíme najmä sebe. Vyzývame preto vandalov, aby upustili od tohto konania a umožnili tak ostatným využívať  túto službu.“ konštatuje Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Po vyhodnotení situácie sa kompetentní rozhodli ich dočasne stiahnuť.  „Keďže táto služba je pre samosprávy a občanov poskytovaná bezplatne, z dôvodu vysokých nákladov na opravu zničených kontajnerov sme museli pristúpiť k radikálnemu kroku,“ hovorí Blaho a dodáva, že kontajnery chcú do Petržalky vrátiť v čo najkratšom čase. „V spolupráci s mestskou časťou hľadáme riešenia, ktoré nám umožnia vrátiť zberné nádoby opäť do ulíc čo najskôr,“ konštatuje Ronald Blaho z ASEKOL SK. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje celkovo 270 zberných nádob na elektoodpad. S poškodzovaním zberných nádob v takej miere sa však v ostatných častiach Slovenska nestretávajú.