Nové návrhy Európskej zelenej dohody

18. 4. 2022

V snahe podporiť obchodné obehové modely a posilniť postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie predložila Európsky komisia balík návrhov Európskej zelenej dohody. Vďaka nej sa udržateľné výrobky stanú v EÚ normou.


Balík návrhov komisie požaduje väčšiu obehovosť, energetickú účinnosť i šetrnosť k životnému prostrediu od väčšiny fyzického tovaru na trhu EÚ. Súčasťou návrhu je aj stratégia zameraná na textilné výrobky. Európska spotreba textilných výrobkov má štvrtý najväčší vplyv na životné prostredie a zmenu klímy po potravinách, bývaní a mobilite. Cieľom je zvýšiť ich životnosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť, a tiež zabezpečiť dodržiavanie sociálnych práv pri výrobe.


Návrh zameraný na vnútorný trh má zaviesť regulačný rámec pre plnenie cieľov v oblasi udržateľnosti a klímy aj v zastavanom prostredí. Budovy sú zodpovedné za približne 50 % ťažby zdrojov a ich spotreby a za viac ako 30 % celkového odpadu vyprodukovaného v EÚ ročne. Okrem toho sú zodpovedné za 40 % spotreby energie v EÚ a 36 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou.


Podľa nových pravidiel by mal byť v rámci zelenej transformácie spotrebiteľ lepšie informovaný o udržateľnosti výrobkov a chránený pred environmentálne klamlivou reklamou.