Novela zákona o odpadoch nadobudla účinnosť

28. 10. 2020

Dňa 14.10.2020 nadobudla účinnosť novela č.285/2020 zákona o odpadoch č.79/2015, schválená NR SR 24.09.2020. 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona obsahuje:

  • Minimálna platnosť zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcom zákonom stanovená na dva roky

Zmeny týkajúce sa výrobcov obalov a neobalových výrobkov:

  • Zavedenie minimálnych poplatkov OZV pre zberové spoločnosti
  • Uzatvorenie zmlúv medzi výrobcami a OZV stanovené do 20.11.2020, od roku 2021 uzatvorenie zmlúv je možné do 31.10.
  • Odloženie tzv. ekomodulácie cien pre výrobcov
  • Zavedenie zálohovania vybraných jednorázových plastových fliaš a plechoviek stanovuje na 1.1.2022

Celé znenie zákona o odpadoch so zvýraznenými zmenami nájdete TU.