NOVINKY V SPRACOVANÍ FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

19. 3. 2024

Člen skupiny ASEKOL, spoločnosť Technoworld a.s. disponujúca certifikátom WEEElabex patrí medzi významných spracovateľov solárnych panelov v Českej republike. Technoworld a.s. nedávno zakúpila novú japonskú inovatívnu technológiu na recykláciu solárnych panelov.

Hlavnou výhodou tejto novej technológie je to, že dokáže odstrániť sklo z panelov bez porušenia jeho integrity, čo v praxi znamená, že ho z panela odlúpnu. Ide o metódu tzv. „horúceho noža“.

Spoločnosť Technoworld a.s. je iba druhou spoločnosťou na svete, pre ktorú japonský výrobca novú technológiu uvoľnil. Táto technológia je unikátna v tom, že sa výrazne zvyšuje čistotu všetkých výstupných skupín, najmä skla, čím sa zlepšujú odbytové možnosti skla ako druhotnej suroviny, pretože sklo nie je kontaminované olovom, ako sa deje pri frézovaní alebo drvení panelov. Vďaka novej technológii nebude problém splniť zákonom stanovené požiadavky na recykláciu panelov, čo pri metódach založených na drvení panelov nebolo jednoduché.

Nová technológiu budú primárne využívať kolektívne systémy skupiny ASEKOL. Prebytky kapacity potom budú ponúkané na trhovom princípe ďalším subjektom. Táto revolučná technológia bude spustená v tomto roku a bude znamenať veľkú zmenu na trhu recyklácie solárnych panelov.