Nový E-Box v prezidentskom paláci

26. 5. 2020

Voda v sklenených fľašiach a džbánoch, obojstranná tlač dokumentov, minimalizácia plastov, či používanie klasických uterákov sú iba malou časťou toho, ako sa Kancelária prezidenta SR snaží byť príkladom aj iným štátnym inštitúciám. Inšpiráciou celého projektu „Prezidentská kancelária bez odpadu“ bola holandská ambasáda sídliaca v Bratislave. Podľa Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je  cieľom projektu znížiť tvorbu komunálneho odpadu, aby nekončil na skládkach a čo najviac znížiť spotrebu ostatných druhov odpadov ako plast, papier, sklo a čo najviac tak minimalizovať ich produkciu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová je zástankyňou zero waste myšlienky, teda životného štýlu bez odpadu alebo s jeho minimálnym množstvom, ktoré sa recykláciou, či kompostovaním opäť vráti do životného cyklu.

Zber elektroodpadu v environmentálnom projekte „Prezidentská kancelária bez odpadu“ zastrešuje spoločnosť ASEKOL SK so svojou zbernou nádobou E-Box. „Vážime si, že sme dostali možnosť byť súčasťou tohto projektu a príležitosť upozorniť aj na to, že triediť a recyklovať nestačí iba bežné komodity ako plasty, či papier, ale aj elektroodpad“ hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK a dodáva, že E-box nie je jediná možnosť ako sa zbaviť malého elektroodpadu. Verejnosť môže malý elektroodpad vhadzovať do červeno – bielych kontajnerov rozmiestnených vo vybraných mestách a obciach. Interiérová zberná nádoba E-Box je určená predovšetkým na drobný elektroodpad z kancelárií a domácností ako napr. nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, prehrávače, fény, varné kanvice a pod. Batérie a akumulátory sa vhadzujú do samostatného boxu umiestneného nad otvorom na vhadzovanie elektroodpadu. E-Box je preto vhodným riešením nielen pre Prezidentský palác.