Obehová ekonomika v reformnom pláne MF SR Moderné a úspešné Slovensko

7. 10. 2020

Ministerstvo financií SR zverejnilo v pondelok 5.októbra 2020 Národný integrovaný reformný plán pod názvom Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom má zastúpenie aj zelená ekonomika.

MF SR plánuje, ako udáva vo svojom dokumente, do roku 2024 zvýšiť mieru recyklácie o 11 %, do roku 2026 o 16 % a v roku 2030 by sa malo recyklovať už 60 % komunálneho odpadu. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky bola v roku 2019 miera recyklácie na Slovensku 39 %. Keďže na skládky posielame viac ako 50 % komunálneho odpadu, zatiaľ čo priemer EÚ je 25 %, hlavným prínosom reformného plánu má byť minimalizácia odpadov na skládkach. Ciele stanovené MF SR sú napriek tomu málo ambiciózne, pretože sú presne v súlade s cieľmi, ku ktorým sme sa zaviazali implementáciou novely smernice o odpadoch, ktorá bola súčasťou tzv. Circular Economy Package.

Plán v roku 2022 počíta so schválením reformného balíčka zákonov. Ten bude zahŕňať nový zákon o obaloch, bez toho, aby bolo uvedené v akom duchu bude nový zákon o obaloch pripravovaný a aký je úmysel s triedeným zberom, zavedenie povinného množstevného zberu a postupné zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

V pláne by mohla byť obsiahnutá podpora samospráv a zhodnocovania v rámci riešenia biologicky rozložiteľných odpadov. Tiež chýba podpora zavádzania inovácií a nových technológií, ktoré umožnia zvýšiť mieru recyklácie odpadov, a tým zvýšiť mieru „cirkularity“ hospodárstva a zníženie závislosti od dovozu strategických surovín a pod.

V rámci zelenej ekonomiky sa dokument venuje boju proti nedostatku vody, či boju proti environmentálnej kriminalite a odstraňovaniu environmentálnych záťaží, ktorých je na Slovensku 1 817.

Z celkového balíka financií pre zelenú ekonomiku, ktorý sa odhaduje na viac ako jednu a pol miliardy eur pre roky 2021 až 2026, má byť na prechod na obehovú ekonomiku vyčlenených 216 mil. eur.

Okrem zelenej ekonomiky sa plán zameriava na riešenia problémov ďalších siedmich oblastí, napr. digitalizácie, zdravia, či trhu práce a sociálnej udržateľnosti.