Odovzdať nepotrebné malé elektrozariadenia môžu obyvatelia Rače pohodlne,v blízkosti svojich domovov

15. 6. 2020

Podľa Správy o stave životného prostredia, ktorú každoročne publikuje Ministerstvo životného prostredia SR, bol medziročný nárast produkcie odpadov v roku 2018 takmer 10%. Na jedného obyvateľa tak pripadlo 427 kg komunálneho odpadu. Trend zvyšovania produkcie odpadov, ktorého nárast sa očakáva aj v najbližších rokoch, sa týka rovnako produkcie elektroodpadu. V roku 2018 pripadlo na jedného obyvateľa 5,76 kg odpadu z elektrozariadení. Napriek tomu, že existujú pravidlá ako správne nakladať so starými, či nepotrebnými elektrozariadeniami, konečné rozhodnutie je v rukách spotrebiteľov. Častým problémom, prečo končia v komunálnom odpade, kde sa stávajú environmentálnou hrozbou, je komplikovaný systém samotného zberu.

Od polovice júna bude občanom Rače slúžiť šesť „smart“ zberných nádob rozmiestnených v najviac frekventovaných oblastiach. Jedná sa o ulice Plickova, Závadská, Oblačná, Dopravná, Hlinícka a ulica Jozefa Hagaru.  Mestská časť Bratislava-Rača sa tak stane prvou časťou hlavného mesta, kde občanom triedenie elektroodpadu uľahčia. „V mestskej časti Bratislava-Rača sme veľmi radi, že sme boli oslovení s ponukou červeno-bielych kontajnerov. Tešíme sa, že aj touto cestou vieme rozšíriť portfólio zberných nádob a tým pádom aj uľahčiť našim občanom správne triedenie odpadu“, hovorí vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy  – Matúš Čupka.

Červeno-biele kontajnery sú určené na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov.  Vhadzovať do nich je prípustné všetky malé elektro spotrebiče ako rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény, mobilné telefóny a pod., ktoré je možné vložiť do zberného otvoru. Do kontajnerov je zakázané vhadzovať monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach. 

Každý zo šiestich kontajnerov je vybavený senzorom naplnenia a označený QR kódom na vonkajšej strane. Za ASEKOL SK sa vyjadril konateľ spoločnosti, Ronald Blaho: „Vďaka senzorom od spoločnosti Sensoneo dokážeme sledovať naplnenosť kontajnerov a plánovať ich výsyp tak, aby sa nestalo, že sú preplnené.“ Kontrolovať stav naplnenosti môžu aj občania. Prostredníctvom bezplatnej aplikácie Sensoneo môžu sledovať stav naplnenosti všetkých „smart“ kontajnerov vo svojom okolí a vybrať si tak ten, ktorý ešte nie je úplne naplnený a je možné ho využiť.

Červeno-biele kontajnery, prevádzkované organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, tvoria jedinečnú a unikátnu sieť, ktorá umožňuje Slovensku zvyšovať mieru recyklácie odpadov z elektrospotrebičov.