Omikron priniesol vlnu samotestovania. Testy zahoďte do komunálu

3. 2. 2022

Nové rekordy pozitívnych osôb ukazujú silu nového variantu koronavírusu. Pomôcť spomaliť šírenie môže aj pravidelné samotestovanie.

Tak ako použité rúška a respirátory, ani použité samotesty nepatria do triedeného zberu. Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza, že koncentrácia vírusu na použitom teste neohrozuje spoločnosť. Antigénové testy, aj napriek materiálu, z ktorého sú vyrobené patria do  zmesového komunálneho odpadu, teda do čiernej nádoby.

„Viac krát sme sa stretli s tým, že pracovníci na triediacej linke našli medzi plastovým odpadom aj použité antigénové testy, čo je veľká chyba. Použité domáce rýchlotesty podliehajú pri likvidácii špeciálnym požiadavkám. Platí pri nich rovnaký spôsob zneškodňovania ako pri rúškach. Ak sa testujete doma, je potrebné použitý test zabaliť do plastového vrecka alebo tašky, a takto ho vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad“ hovorí Miroslav Jurkovič, odborník na triedený zber spoločnosti ASEKOL SK.

Ako likvidujú použité samotesty testujúce firmy?

V zmysle platnej legislatívy, ako uvádza Manuál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19, za likvidáciu vzniknutého odpadu z testovania samotestami zodpovedá zamestnávateľ. Tento odpad sa nepovažuje za nebezpečný bez ohľadu na výsledok, patrí teda do zmesového komunálneho odpadu. Použité testy musia byť zabalené a uzavreté do plastového obalu.