OSLAVOU GALVANIHO NARODENÍN KLADIEME DORAZ NA NEVYHNUTNOSŤ RECYKLÁCIE POUŽITÝCH BATÉRIÍ V DNEŠNÝCH ČASOCH (TLAČOVÁ SPRÁVA)

9. 9. 2022

Po minulé roky sme zvykli druhý septembrový týždeň sláviť v Európe Týždeň recyklácie použitých batérií. V tomto období roka sa 9. septembra 1737 narodil aj vynálezca a fyzik Luigi Galvani, podľa ktorého bol pomenovaný galvanický článok, ktorý tvorí podstatu dnešnej batérie.

Faktory ako životná úroveň, nákupné správanie spotrebiteľa a životnosť výrobku pôsobia na frekvenciu produkcie aj predaja výrobkov. Keďže trendom dnešnej doby je  nadprodukcia, výsledkom sú zvýšené nároky na životné prostredie na začiatku i  konci  života výrobku.

Nie je to inak ani pri elektrospotrebičoch a batériách. Z tohoto dôvodu dôležitosť zberu a správneho nakladania s použitými batériami rastie na význame a pripomenutím narodenia Luigi Galvaniho chceme na túto skutočnosť upozorniť. Zberom a následnou odbornou recykláciou použitých batérií je možné dať život mnohým výrobkom bez toho, aby prišlo k primárnemu čerpaniu surovín.  Spracovaním batérií  sa získavajú druhotné materiály, z ktorých je možné vyrobiť  napríklad šperky alebo rámy na okuliare s menšou spotrebou energie ako pri výrobe rovnakých predmetov z primárnych zdrojov. Recykláty určitých druhov batérií  je zasa možné použiť pri výrobe nových akumulátorov do elektromobilov či elektrobicyklov.  Ich využitím sa nároky pri už tak komplikovanej produkcii na prírodné zdroje znižujú. Okrem opätovného využitia materiálov (meď, nikel, kobalt, mangán, zinok, plast) z použitých batérií sa správnym nakladaním zabraňuje aj prieniku nebezpečných látok (kadmium, ortuť , olovo) do ovzdušia, pôdy a povrchovej i podzemnej vody.

Je dôležité vedieť, že všetci slovenskí distribútori alebo predajcovia, ktorí majú vo svojom predajnom portfóliu batérie alebo akumulátory, sú povinní prijať od spotrebiteľa použitú batériu či akumulátor späť, a to bez nároku na nákup ďalšieho výrobku. Ďalšími miestami pre odovzdanie sú zberné dvory či červeno-biele kontajnery. OZV ASEKOL SK prostredníctvom mapy zberných miest na svojej  webovej stránke  naviguje každého na najbližšie zberné miesto  spomedzi 3650 zberných miest v rámci celého Slovenska. Spoločnosť ASEKOL SK ich prostredníctvom  vyzbierala za rok 2021 neuveriteľných 795 ton použitých batérií, čím významne prispela k ochrane životného prostredia.  Vyzýva preto jednotlivcov aj obce, aby sa aktívne zapojili do zberu a podporili triedenie a následnú recykláciu použitých batérií vo svojom okolí.