Oznámenie o zmene registrovaného súdu

1. 6. 2023

Od 1. júna 2023 dochádza podľa zákona č. 150/2022 Z. z. k zmene v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z tohto dôvodu sa pre ASEKOL SK s.r.o. mení obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I na obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III. Číslo zápisu v obchodnom registri zostáva nezmenené.