Oznamovacia povinnosť splnená

Oznamovacia povinnosť splnená

31. 1. 2020

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslala aktuálny zoznam zastúpených výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov  v zákonom stanovenej lehote.