OZV ASEKOL SK s.r.o. mení sídlo

1. 4. 2024

Od 1. apríla 2024 dochádza k zmene sídla organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. zdoterajšej adresy Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava na novú adresu. Týmto sa menia naše kontaktné aj fakturačné údaje.

Nové sídlo a fakturačná adresa je od 1.4.2024 nasledovná:

ASEKOL SK s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Po uvedenom dátume (1.4.2024) nás prosím kontaktujte iba na uvedenej novej adrese.