OZV ASEKOL SK SPLNILA VYHRADENÉ POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH

6. 3. 2024

OZV ASEKOL SK splnila za svojich klientov, a to výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona o odpadoch a v zákonnej lehote (28.02.2023) predložila MŽP SR ohlásenia za rok 2023 v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z.