Počas akcií Zelený Kaufland sa vyzbieralo viac ako 3 000 kg elektroodpadu a batérií

30. 11. 2016

Počas troch letných a jesenných kôl akcie Zelený Kaufland bolo vyzbieraných viac ako 3000kg elektroodpadu. Zelený Kaufland je projektom spoločnosti Kaufland a organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK sa v roku 2016 stala partnerom projektu pre elektroodpad, batérie a akumulátory. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov o životnom prostredí a motivovať ich k environmentálnemu správaniu a triedeniu odpadu.

V termínoch od 15. 7. do 18. 7., 2. 9. do 5. 9. 2016 a od 28. 10. do 31. 10. bolo možné do vybraných pobočiek Kaufland priniesť staré elektrospotrebiče ako i použité batérie a akumulátory a prispieť tak k zvýšeniu miery recyklácie odpadu na Slovensku. V pobočkách v Bardejove, Bratislave na Patrónke, Košiciach Nad Jazerom, Novom Meste nad Váhom, Sabinove, Šamoríne a Zlatých Moravciach sa celkovo vyzbieralo 3 120 kg drobných elektrospotrebičov a použitých batérií a akumulátorov.

„V októbrovej vlne projektu bolo vyzbierených viac ako 1 820 kg elektroodpadu, batérií a akumulátorov, čo je viac ako v júlovej a septembrovej vlne spolu. V júlovej vlne projektu bolo vyzbieraných 658 kg a počas prvého septembrového víkendu to bolo 642 kg elektroodpadu a batérií,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK. „Takéto projekty sú veľmi dôležité, pretože slúžia nielen na zber elektroodpadu, ale predovšetkým upozorňujú na užitočnosť a prínos recyklácie pre životné prostredie, “ dodal Blaho.

Elektroodpad ako i batérie a akumulátory vyzbierané v zapojených pobočkách Kaufland prevzali pracovníci organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá zabezpečí ich recykláciu a zhodnotenie.

ASEKOL SK vyzbieral v roku 2015 celkovo 4 774 274 kg elektroodpadu a 98 287,5 kg prenosných batérií. V roku 2015 sa Slováci najviac zbavovali starých televízorov, tých bolo odovzdaných cez systém ASEKOL SK na recykláciu takmer 1 200 000 kg. Nasledovali chladničky takmer 1 000 000 kg a práčky plus sporáky (ostatné veľké domáce spotrebiče) takmer 800 000 kg.