Pomôžeme vám zbaviť sa starých elektrospotrebičov

15. 7. 2016

Bardejov, Bratislava Patrónka, Košice Nad Jazerom, Nové Mesto nad Váhom, Sabinov, Šamorín, Zlaté Moravce - Pomôžeme vám zbaviť sa starých elektrospotrebičov.

V dňoch 15.7.-18.7.2016 môžete staré elektrospotrebiče, ako i batérie a akumulátory, okrem obvyklých miest, odovzdať i v obchodných domoch Kaufland v Bardejove, Bratislave Patrónke, Košiciach Nad Jazerom, Novom Meste nad Váhom, Sabinove, Šamoríne a Zlatých Moravciach. Staré elektrospotrebiče (i batérie) preberú pracovníci ASEKOL SK a zabezpečia ich následnú recykláciu.

„Prvoradým cieľom našej práce je zabezpečiť zber a recykláciu čo najväčšieho množstva starých elektrospotrebičov, batérií a akumulátorov, tak aby neboli záťažou pre životné prostredie, ale aby boli recyklované,  preto sa snažíme prichádzať s inováciami, ktoré znamenajú neustále zvyšovanie pohodlia zberu pre občana spotrebiteľa,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.  

Zber elektroodpadu sa uskutočňuje v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovensko v rámci akcie Zelený Kaufland.

ASEKOL SK vyzbieral v roku 2015 celkovo 4 774 274 kg elektroodpadu a 98 287,5 kg prenosných batérií. V roku 2015 sa Slováci najviac zbavovali starých televízorov, tých bolo odovzdaných cez systém ASEKOL SK na recykláciu takmer 1 200 000 kg. Nasledovali chladničky takmer  1 000 000 kg a práčky plus sporáky (ostatné veľké domáce spotrebiče) takmer 800 000 kg.