Povinnosť výrobcov jednorazových plastových výrobkov oznamovať pokrok v znižovaní spotreby platí už tento rok

21. 4. 2022

Pripomíname Vám, že zákonný termín na oznamovanie dosiahnutého pokroku v znižovaní spotreby Ministerstvu životného prostredia trvá do 30. apríla 2022 a týka sa len výrobcov jednorazových plastových výrobkov.

Novela zákona o odpadoch č. 430/2021 Z. z., ktorú prijala Národná rada SR 2. novembra 2021, implementovala smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a výrobcom jednorazových plastových výrobkov uložila povinnosť každoročne vypracovávať Správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby. 


Obsah Správy Vám odporúčame vypracovať v intenciách Prílohy III Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2022/162 zo 4. februára 2022.


Túto povinnosť za výrobcov OZV nerieši. Avšak, ak sa Vás uvedená povinnosť týka a chceli by ste sa poradiť, napíšte nám na [email protected].