Povinnosti distribútorov podľa nového zákona

20. 1. 2016

Zmeny zavádzané novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý je účinný od 1.1.2016, sa týkajú nielen výrobcov vyhradených výrobkov, ale i distribútorov elektrozariadení a batérií a akumulátorov. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho.

Distribútor elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej  činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení. Zároveň i naďalej platí, že na distribútora prechádzajú povinnosti výrobcu elektrozariadení ak konečnému spotrebiteľovi poskytuje elektrozariadenia, ktoré pochádzajú od nezaregistrovaného výrobcu.

Distribútori a maloobchodné predajne, ktorých predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400m2 budú musieť vykonávať bezplatný spätný zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov  bez povinnosti kúpy nového tovaru. Povinnosť spätného zberu ostatného elektroodpadu na výmennom základe kus za kus pri predaji nového elektrozariadenia zostáva nezmenená.

Povinnosti distribútora elektrozariadení:

uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh

informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu

zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu