Pozvánka na odborný seminár

26. 3. 2018

Téma semináře: Platná právna úprava v oblasti elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov s dôrazom na významné zmeny vyplývajúce z novely zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov.

Miesto konania:    GATE ONE HOTEL, Ambrušova 7, Bratislava Termín konania:    28. 3.  2018

Cieľ seminára:    

Poskytnúť účastníkom seminára ucelené informácie o zmenách   a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov

Cieľová skupina:       

Riadiaci zamestnanci a zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti  odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, ostatní záujemcovia

Program a časový plán:

08:30-09:00 Registrácia účastníkov 09:00-09:10 Zahájenie seminára 09:10-10:25 Platná právna úprava v oblasti elektrozariadení, batérií a akumulátorov s dôrazom na významné zmeny vyplývajúce z novely zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov 10:25-10:45 Auditovanie výrobcov v zmysle zákona o odpadoch 10:45-11:15 Coffee break 11:15-11:45 Platná právna úprava v oblasti obalov a neobalových výrobkov s dôrazom na významné zmeny vyplývajúce z novely zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov 11:45-12:30 Riešenie konkrétnych otázok z praxe, diskusia  a záver Lektori: 1. Peter Gallovič zo spoločnosti E.P.A. pre oblasť elektrozariadení, batérií a akumulátorov 2. Vladimír Kaštier z EY Slovensko pre oblasť auditov výrobcov vychádzajúcich zo zákona o odpadoch 3. Miroslav Jurkovič zo SLICPEN pre oblasť obalov a neobalových výrobkov.

Forma vzdelávania:    prednášky, diskusia

Účastnícky poplatok:    79,- €  vrátane DPH (organizačné náklady, študijný materiál, občerstvenie)

Organizačný garant:    Mgr. Silvia Sekáčová, ☎: 0948 145 020, e-mail:[email protected]

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

1.     Účasť potvrďte emailom na [email protected] najneskôr do 26. marca 2018 2.    Účastnícky poplatok je možné uhradiť  bankovým prevodom,  resp.  v hotovosti pri registrácii 3.    V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Po oznámení zmeny do uzávierky je    možné poslať na školenie náhradníka. 4.    Spolu s prihláškou môžete poslať vaše otázky či námety, ktorým sa budeme venovať v rámci diskusie 5.    Počet miest je obmedzený.

Podrobnejšie informácie poskytne organizačný garant.