Prežite s nami najmilšie rozprávky na zámku v Bojniciach!

Prežite s nami najmilšie rozprávky na zámku v Bojniciach!

11. 6. 2015

V priekope pod zámkom na vás bude čakať maskot Asík, náš tím  a okrem toho veľa  zábavy. Naučíme sa niečo o separovaní a recyklácii elektroodpadu a použitých batérií  a tiež o ochrane životného prostredia. Pripravili sme pre vás zaujímavé súťaže, pri ktorých si overíme nielen vaše vedomosti ale aj športovú zdatnosť. Sladká odmena ani  vecné ceny vás neminú!

Tešíme sa na vás!

Tím ASEKOL SK, partner podujatia