Pripravujete sa na zálohovanie plastových fliaš a plechoviek?

25. 8. 2021

Zálohovanie plastových a kovových nápojových obalov začína od začiatku budúceho roka. Správca zálohového systému očakáva zvýšenie miery zberu nápojových obalov zo súčasných 60% na 90% do roku 2025. Chce tak naplniť ciele stanovené európskou legislatívou v štvorročnom predstihu. Výška zálohy pre plastové aj kovové obaly je stanovená na 15 centov.

Od januára 2022 sa budú zbierať všetky jednorazové obaly na nápoje s objemom 0,1 až 3 litre

  • plastové fľaše (PET, HDPE, PP)
  • plechovky (hliník, železo)

Distribútor nápojových obalov má povinnosť zriadiť odberné miesto, ak predajná plocha presahuje 300 m2. Správca zálohového systému plánuje odbernú sieť postupne rozšíriť aj o predajne do 300m2.

Nápoje v zmysle zákona predstavujú „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“.

Zálohovať sa budú sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno.

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa zákona 302/2019 Z.z., môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2021 alebo distribuované do 30. júna 2022, ide o tzv. prechodné obdobie.